Castlewoods

Foto: Micaela Mandorff

Det sägs att själen visar sin färg i rösten. Det påståendet blir sant med Castlewoods. Rösterna som smälter samman har blivit bandets signum. På albumet Penguin har Sofia Mono Assarson och Maja Fredriksson spelat in i stort sett all sång samtidigt, tillsammans framför en och samma mikrofon. Resultatet ger en genuin, drömsk och lite punkig känsla. Två personers individuella drömmar och röster flätas samman till en varelse i en magisk indiefolkskog där allt är möjligt.
Det var i en stuga i Slottskogskolonin som Castlewoods bildades för snart tre år sedan. Namnet skvallrar om göteborgspatriotism och det är den stora parken mitt i stan som inspirerat både till bandnamn och albumtitel. I Slottskogen finns förutom älgar och sälar även humboldtpingviner. Det är från dessa Castlewoods tar namnet till sin nya skiva.

Penguin släpps den 12 april. Den 21 april spelar bandet på Oceanen i Göteborg.

Castlewoods Omslag Penguin

Castlewoods Omslag Penguin

save_my-soul

save_my-soul

Castlewoods_Pressfoto Micaela Mandorff-min

Castlewoods_Pressfoto Micaela Mandorff-min

Foto: Micaela Mandorff

castlewoods duo liggande

Foto: Micaela Mandorff

Castlewoods press 1

Castlewoods born to burn

Castlewoods born to burn